Ümumi sual sayı

125

Cavab verilib

55

İnkişaf

Azərbaycan dili 12/25
arrow-left
arrow-right
question image

Cavab kartı

Azərbaycan dili 1/25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Riyaziyyat 26/50

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

İngilis dili 51/75

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Fizika 76/100

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Kimya 101/125

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet